Armie prosto z Francji

Posted on Nov 24, 2018

Armie prosto z Francji

W połowie grudnia zaprezentujemy wam Armie zdobywcy od Jean-Pierre Dionneta (Eksterminator 17) i Jean-Claude Gala (Diosamante) w czarno-białej oryginalnej wersji!

Na integral składają się

  • Les Armées du conquérant
  • Le Triomphe d'Arn
  • La Vengeance d'Arn
  • La Cathédrale

Całość wyszła we Francji pod tytułem Epopées fantastiques.


Soszial Media Ninja

W przygotowaniu

.

Plany

Solo: Legatus
Solo tom 4
Le Pape Terrible
Lawless 2
Buttonman
Stickleback 2
ABC Warriors: Wojna Volgańska tom 2
Sędzia Dredd: Total War
Durham Red: The Scarlet Cantos