Wywiad w Kolorowych Zeszytach

Posted on Apr 5, 2016

Wywiad w Kolorowych Zeszytach

Polecamy wywiad z naszym szefuńciem przeprowadzony przez Kolorowe Zeszyty!


Soszial Media Ninja

W przygotowaniu

Metronom (druk)

YIU 

Stickleback 2 

Mroczni Sędziowie 2

Plany

Sędzia Dredd: Total War
Slaine: Brutania Chronicles tom 1 i 2
ABC Warriors: Wojna Volgańska tom 2
Durham Red: The Scarlet Cantos