Wywiad w Kolorowych Zeszytach

Posted on Apr 5, 2016

Wywiad w Kolorowych Zeszytach

Polecamy wywiad z naszym szefuńciem przeprowadzony przez Kolorowe Zeszyty!


Soszial Media Ninja

W przygotowaniu

.

Plany

Solo: Legatus
Solo tom 4
Le Pape Terrible
Lawless 2
Buttonman
Stickleback 2
ABC Warriors: Wojna Volgańska tom 2
Sędzia Dredd: Total War
Durham Red: The Scarlet Cantos