Nasze Tytuły

Antologie/Integrale:

Alan Moore:

Enrique Fernandez:

Łukasz Kowalczuk:

seria ABC Warriors:

seria Absalom:

seria Sędzia Dredd:

seria Sláine:

seria SOLO:

seria Stickleback:

Soszial Media Ninja

W przygotowaniu

Armie zdobywcy (druk)

Canon Fodder (kor.)

Strażnicy Masery (kor.)

Uniwersum Dredd - Lawless: Welcome to Badrock (tłum.)

Stickleback 2 (tłum.)

Plany

Sędzia Dredd: Total War
Slaine: Brutania Chronicles tom 1 i 2
Slaine: Zabójca demonów
XXe ciel.com
ABC Warriors: Wojna Volgańska tom 2
Durham Red: The Scarlet Cantos