Nasze Tytuły

Alan Moore:

Łukasz Kowalczuk:

seria ABC Warriors:

seria Absalom:

seria Sędzia Dredd:

seria Sláine:

seria Stickleback:

Soszial Media Ninja

W przygotowaniu

ABC Warriors: Volgan War I (druk)

Slaine: Rogaty Bóg (kor./edyc.)

The Complete Dr. & Quinch (kor./edyc.)

Sędzia Dredd: Mandroid (tłum.)

 

Plany

Sędzia Dredd: Titan

The Best of Tharg's Future Shocks

ABC Warriors - Shadow Warriorrs

Durham Red: The Scarlet Cantos