Nasze Tytuły

Antologie:

Alan Moore:

Enrique Fernandez:

Łukasz Kowalczuk:

seria ABC Warriors:

seria Absalom:

seria Sędzia Dredd:

seria Sláine:

seria SOLO:

seria Stickleback:

Soszial Media Ninja

W przygotowaniu

Brygada (druk)

Solo - Integral 2 (tłum./kor.)

Canon Fodder (tłum.)

Uniwersum Dredd - Lawless: Welcome to Badrock (tłum.)

 

 

Plany

Stickleback 2
Sędzia Dredd: Total War
Slaine: Brutania Chronicles tom 1 i 2
Slaine: Zabójca demonów
ABC Warriors: Wojna Volgańska tom 2
Durham Red: The Scarlet Cantos