Nasze Tytuły

Antologie:

Alan Moore:

Łukasz Kowalczuk:

seria ABC Warriors:

seria Absalom:

seria Sędzia Dredd:

seria Sláine:

seria Stickleback:

Soszial Media Ninja

W przygotowaniu

Sędzia Dredd: Mandroid (druk.)

Absalom 2 (kor.)

Solo - Integral 1 (tłum.)

Sędzia Anderson: Shamballa (tłum.)

 

Plany

Stickleback 2
Brigada
Solo - Integral 2
Sędzia Dredd: Total War
Slaine: Brutania Chronicles tom 1 i 2
Slaine: Zabójca demonów
ABC Warriors: Wojna Volgańska tom 2
Durham Red: The Scarlet Cantos