Nasze Tytuły

Antologie/Integrale:

Alan Moore:

Enrique Fernandez:

Łukasz Kowalczuk:

seria ABC Warriors:

seria Absalom:

seria Sędzia Dredd:

seria Sláine:

seria SOLO:

seria Stickleback:

seria Strażnicy Masery:

Soszial Media Ninja

W przygotowaniu

Sędzia Dredd: Krew Satanusa: Dziesiąty krag (druk)

Stickleback 2 (edyc.)

Sędzia Anderson: Powrót do Szambali (kor.)

Uniwersum Dredd - Lawless: Welcome to Badrock (kor.)

Zaya (tłum.)

YIU (tłum.)

Plany

Sędzia Dredd: Total War
Slaine: Brutania Chronicles tom 1 i 2
XXe ciel.com
ABC Warriors: Wojna Volgańska tom 2
Durham Red: The Scarlet Cantos