Nasze Tytuły

Antologie:

Alan Moore:

Łukasz Kowalczuk:

seria ABC Warriors:

seria Absalom:

seria Sędzia Dredd:

seria Sláine:

seria Stickleback:

Soszial Media Ninja

W przygotowaniu

Kompletne świry D.R. & Quinch. (kor./edyc.)

Sędzia Dredd: Mandroid (tłum.)

 

 

 

Plany

ABC Warriors: Shadow Warriorrs

ABC Warriors: Wojna Volgańska tom 2

Absalom 2

Stickleback 2

Sędzia Dredd: Total War

Slaine: Time Killer

Slaine: Brutania Chronicles tom 1

Durham Red: The Scarlet Cantos